Licensansökan ponnytrav Hemmabana: Umåker

Ja, jag vill ansöka om licens för ponnytrav. För att få licens måste du uppfylla krav enligt Licensbestämmelserna (Läs mer på travsport.se). 
Avgiften för licensen är 125 kronor för personer under 26 år. För övriga är avgiften 250 kronor. Licensen faktureras på kommande månsadsavräkning. Glöm inte att även betala medlemsavgift till din ponnytravklubb, vilket krävs för att du ska få tävla.

Licensnummer*
 (Licensnumret finns bl.a. på din månadsavräkning. För ytterligare frågor, ta kontakt med Svensk Travsports kundtjänst 08-627 21 20 eller mail)
Namn*


Träningslista och uppstallningsplats
(Här fyller du i vilka ponny som du har i din träning och adressen till uppstallningsplatsen. Lämna rutan blank om du inte är tränare för någon ponny)
Övrigt
(Här kan du lämna andra uppgifter som t.ex. nytt telefonnummer. Har du ändrat adress meddelar du Svensk Travsports kundtjänst mail )


Ponnytravklubb*
Är du inte medlem i någon klubb skriver du "Ingen". Från 2017 är det inte längre obligatoriskt att vara medlem i en ponnytravklubb.


Jag har licens även i stora travet*
Ja Har du licens i stora travet behöver du inte betala någon avgift för ponnylicensen.
Nej


E-postadress*

Innan du skickar din licensansökan måste du läsa igenom målsättningen och policyn för ponnytravet:

Svensk Travsports målsättning för ponnytravet är:

Policy: I ponnytravet jobbar vi för jämställdhet och rättvisa, har en positiv attityd samt nolltolerans mot mobbning och andra kränkningar. Tonen mot varandra ska vara respektfull såväl i möten irl som i sociala medier och andra kommunikationsformer.

Alla med licens i ponnytravet ska följa ovanstående policy. Jag har även tagit del av och är underställd Tävlingsreglemente för Svensk Travsport och skyldig att känna till och följa detta samt övriga bestämmelser som utfärdats av Svensk Travsport eller av travsällskap anslutna till Svensk Travsport. 

Jag accepterar
Ja

Genom att klicka på skicka licensanökan godkänner du även debitering av avgift för licensen.

Lycka Till med tävlandet!